/ Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

  • Volleybalclub Condor: VC Condor, gevestigd in Kaatsheuvel, KVK-nummer: 40271733.
  • Klant: degene met wie Volleybalclub Condor de overeenkomst is aangegaan.
  • Partijen: Volleybalclub Condor en de klant samen.
  • Consument: een klant die een individu is en tevens als privé persoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, leveringen en diensten of diensten of namens Volleybalclub Condor
  2. Volleybalclub Condor en Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
  3. Volleybalclub Condor en Klant sluiten de algemene voorwaarden van de klant of anderen nadrukkelijk uit.