/ Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Moniek van Heijst

Met ingang van 1 mei jl. is Moniek van Heijst door het bestuur officieel benoemd als Vertrouwenspersoon binnen VC Condor. Moniek is vanuit haar functie als huisarts al gebonden aan een geheimhoudingsplicht. We zijn blij te kunnen melden dat Moniek hiervoor beschikbaar is.

Onveilige situatie

Het is van belang om helder te maken hoe de totale procedure in elkaar zit. Wanneer er sprake is van een onveilige situatie gelieerd aan de activiteiten van VC Condor volg dan altijd dit stappenplan:

  • Spreek de persoon zelf in eerste instantie aan over het ongewenste gedrag.
  • Durf of kun je dit niet, ga dan naar je trainer / aanvoerder.
  • Wil je, of kun je om welke reden dan ook deze stap niet zetten, stel dan (iemand van) het bestuur op de hoogte. We zullen ieder signaal serieus nemen.

Je kunt ook een melding doen van een vermeende onveilige situatie die je ziet bij een ander. Houd er wel rekening mee dat we een melding altijd op moeten volgen. Een uitgesproken vermoeden zal leiden tot een vervolggesprek met betrokkenen. Immers: we willen altijd goed onderzoek doen.

Bij twijfel

Wanneer je je jezelf niet veilig voelt moet er altijd een manier zijn om melding te doen. Mocht je bovenstaande stappen hebben doorlopen en daar niet uitkomen, dan kun je altijd direct de Vertrouwenspersoon van de vereniging contacten. Moniek kan je ook helpen om bovenstaande stappen goed te nemen voor wanneer je twijfelt of je het juiste hierin doet.

Deze zal (in principe anoniem, tenzij anders met jou besproken) melding doen aan het bestuur van de situatie. Hierop zal in overleg een passende reactie op komen.

Grensoverschrijdend gedrag

Wat grensoverschrijdend gedrag is, bepaal jijzelf. Jij bepaalt wanneer gedrag een grens overgaat. Bijvoorbeeld: pesten, intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, seksuele intimidatie, fraude en omkoping.

Ook als ouder/verzorger van een minderjarig lid kun je op bovenstaande manier uiteraard melding doen voor/met uw kind.

Meld jezelf dus altijd, alleen dan kunnen we met elkaar (of voor elkaar) zoeken naar een oplossing.

Van een officiële melding van seksuele intimidatie zullen we als bestuur ook een melding maken bij de vertrouwenspersoon van de NeVoBo.