Gezellig & Sociaal

Onze teams – jeugd, senioren en recreanten – komen graag bij elkaar. We hebben op dinsdag en donderdag een clubavond in De Werft en op zaterdag spelen we daar onze thuiswedstrijden. Daarnaast zoeken we elkaar op tijdens verschillende activiteiten.

Strijd & Passie

Als we trainen of spelen, dan doen we dat om te winnen, maar niet zonder ‘Gezellig & Sociaal’ uit het oog te verliezen.

Wat biedt VC Condor?

Als volleybalvereniging bieden we onze leden de mogelijkheid om te trainen en wedstrijden te spelen. Ieder op zijn/haar eigen niveau.

Ontwikkelingen

Vanaf onze jongste leden (3,5 jaar – volleybalspeeltuin) tot en met de seniorengroepen richten we ons op gezond bewegen voor iedereen. Spelenderwijs leren we in het begin, volgens vastgestelde principes, hoe het volleybalspel werkt. De techniek wordt bijgebracht en er is veel aandacht voor teamontwikkeling. Uiteraard verliezen we daarbij de individuele leden en hun behoeftes niet uit het oog. Onze trainers hebben regelmatig overleg en kijken met elkaar hoe ze de doorgaande leerlijn kunnen volgen. Zo krijgt iedereen op niveau training en blijven we aandacht houden voor elkaar.

Vertrouwenspersoon

Met ingang van 1 mei jl. is Moniek van Heijst door het bestuur officieel benoemd als Vertrouwenspersoon binnen VC Condor. Moniek is vanuit haar functie als huisarts al gebonden aan een geheimhoudingsplicht. We zijn blij te kunnen melden dat Moniek hiervoor beschikbaar is.